הילה בן ארי,
הילה בן ארי, ''כיס מרה'', 2007, טכניקה מעורבת. מיצב