רונה יפמן,
רונה יפמן, ''מנקודת מבטו של הארנב'', 1998-2005, מיצב צילומי, ח''י תצלומים