צילה לוטנגר,
צילה לוטנגר, ''ספרייה'', 2007, רישום הכנה למיצב וידאו