צילה לוטנגר,
צילה לוטנגר, ''מסדרון'', 2004, מיצב וידאו