צילה לוטנגר,
צילה לוטנגר, ''מטבח'', 2005, מיצב וידאו