צילה לוטנגר,
צילה לוטנגר, ''אמבטיה'', 2006, מיצב וידאו