צילה לוטנגר,
צילה לוטנגר, ''אמבטיה'' (פרט), 2006, מיצב וידאו