בעל \ מקצוע, 2009, שמן על בד
בעל \ מקצוע, 2009, שמן על בד