בואי מאמי... די, 2009, שמן על בד
בואי מאמי... די, 2009, שמן על בד