בואי מאמי... די, (פרט), 2009, שמן על בד
בואי מאמי... די, (פרט), 2009, שמן על בד