זוג בנוף, 2009, שמן על בד
זוג בנוף, 2009, שמן על בד