עמית קבסה,
עמית קבסה, ''דיוקן בנוף'', 2009, שמן על בד