טל אמיתי,
טל אמיתי, ''עכשיו יקרה משהו'', 1999-1998, אקריליק וטוש על פוליארטין