דוד ריב,
דוד ריב, ''מראה גדולה בהירה'', 1990, שברי מראה, בד, דיקט