גורדון,
גורדון, ''חמלה'', 2004, ניירות מגולגלים, עץ