גורדון,
גורדון, ''חמלה'' (פרט), 2004, ניירות מגולגלים, עץ