סימה מאיר,
סימה מאיר, ''עוד לא אבדה'', 2004, דבק וחצץ