שודר בערוץ הראשון, הטלויזיה החינוכית, בתכנית הטלויזיה "שקוף" בהנחיית גיל קופטש
וידאו ראשון