• בעל/מקצוע- טקסט נלווה לתערוכת יחיד לצייר עמית קבסה
 • גלריה חזי כהן, תל-אביב, אפריל 2010
 • חקלאי, 2009, שמן על בדבעל \ מקצוע, 2009, שמן על בד
 • בואי מאמי... די, 2009, שמן על בדבואי מאמי... די, (פרט), 2009, שמן על בד
 • בואי מאמי... די, (פרט), 2009, שמן על בדבעל \ מקצוע, 2009, שמן על עץ
 • שיטפון 2, 2010, שמן על בדזוג בנוף, 2009, שמן על בד
 • אישה בנוף, 2009, שמן על בדעמית קבסה,
 • עמית קבסה, עמית קבסה,
 • 	עמית קבסה, עמית קבסה,
 • 	עמית קבסה, עמית קבסה,
 • עמית קבסה,
<<
>>
1/3