• אחרי השרב- טקסט נלווה לתערוכת יחיד לצייר אלעד קופלר
  • גלריה טבי דרזדנר, תל-אביב, יוני 2009
  • אלעד קופלר, ברושוראלעדד קופלר,
  • אלעדד קופלר, 	אלעדד קופלר,
  • 	אלעדד קופלר, אלעדד קופלר,
  • אלעדד קופלר, אלעדד קופלר,
  • אלעדד קופלר, אלעדד קופלר,
  • אלעדד קופלר, אלעדד קופלר,
<<
>>
1/2