• שפה זרה, אסד עזי ומאיר פיצ'חדזה
 • הגלריה לאמנות אום אל-פאחם, מאי- ספטמבר 2005
 • מראה כללימראה כללי
 • אסד עזי, אסד עזי,
 • אסד עזי, אסד עזי,
 • אסד עזי, אסד עזי,
 • אסד עזי, אסד עזי,
 • אסד עזי, אסד עזי,
 • אסד עזי, אסד עזי,
 • אסד עזי, אסד עזי,
 • אסד עזי, מאיר פיצ'חדזה,
 • מאיר פיצ'חדזה,
 • מאיר פיצ'חדזה, 	מאיר פיצ'חדזה,
 • מאיר פיצ'חדזה, מאיר פיצ'חדזה,
 • מאיר פיצ'חדזה, 	מאיר פיצ'חדזה,
 • מאיר פיצ'חדזה, מאיר פיצ'חדזה,
 • מאיר פיצ'חדזה, 	מאיר פיצ'חדזה,
 • מאיר פיצ'חדזה, 	מאיר פיצ'חדזה,
 • מאיר פיצ'חדזה, מאיר פיצ'חדזה,
 • מאיר פיצ'חדזה,מאיר פיצ'חדזה,
 • מאיר פיצ'חדזה,
<<
>>
1/7